Puude hooldus ja langetamine

Puudel on täita tähtis roll kõige elava jaoks - nad aitavad kaasa hapniku tootmisele, rõõmustavad silma ja loovad kuuma ilmaga jaheda varju. Ebasoodsad keskkonnaolud mõjutavad taimi negatiivselt. Puude õigeaegne hooldus on vajalik. Arboristil on vastavad puude hooldamise oskused. Teadmiste rakendamine praktikas võimaldab tagada kliendi istandiku korrashoiu.

arborist. Puude hooldus ja langetamine

Puud ei kätke alati ainult kasulikke omadusi ja ilu. Kui puu eest nõuetekohaselt ei hoolitseta, võib see ära mädaneda ja ümber kukkuda, kahjustades inimest ning tema vara. Ohtlike puude langetamine on keeruline protseduur, mis nõuab erilisi praktilisi oskusi. Meie ettevõtte Green Land spetsialistidel on hea meel pakkuda puude hoolduse ja langetamise kompleksteenuseid.

Puude hooldus

Puude hooldus hõlmab teenuste kompleksi, mida meie arboristid kvaliteetselt osutavad:

 • pritsimine - puude pritsimise protseduuri viiakse kõige sagedamini läbi talumaadel ja põllumajandusettevõtete territooriumil. Pritsimine aitab kaitsta puid kahjurite eest;
 • pügamine ja võralõikus - puude pügamine ja võralõikus täidab esteetilist ja profülaktilist funktsiooni. Esteetilise funktsiooni eesmärk on anda puule ühtlane ja ilus kuju. Profülaktiline funktsioon seisneb haigete okste eemaldamises, kuna need on kahjulikud kogu puule
Arborist lõikab oksa maha. Puude hooldus

Telli puude hooldus

Puude hooldust soovitatakse teha iga aasta. Protseduuri saab läbi viia iseseisvalt, kui on olemas vajalik varustus ja kaitsevahendid, kuid parem on usaldada puude hooldus kogenud spetsialistidele. Oleme osutanud teenuseid juba mitu aastat ja tagame tehtud töö kõrge kvaliteedi. Helistage ja teile antakse pädevat nõu puu õige hoolduse kohta. Teenuseid saate tellida telefoni teel või online-tellimisvormi kaudu.

Puude lõikamine

Puude lõikamine täidab mitut praktilist funktsiooni:

 • selliste kahjustatud ja kuivade okste eemaldamine, mis rikuvad puu esteetilist välimust;
 • hõrendamine, üksteist segavate okste eemaldamine ja võra hõrendamine;
 • võra kuju säilitamine; puu noorendamine.

Puude sanitaarlõikus võimaldab saavutada ühtlase võra. Protseduuri ajal eemaldab arborist kuivad, haiged ja võsastunud oksad. Töö käigus võtab spetsialist arvesse okste asukohta liidri suhtes. Liidri suhtes vertikaalselt või nurga all asetsemine viib selleni, et võsastunud oksad hakkavad liidrit segama. Lõikust tehakse kogu kasvuperioodi vältel. Puude professionaalne hooldus ettevõttelt Green Land!
Noorendavat lõikust tehakse vanadele puudele, mis aja jooksul kaotavad oma dekoratiivse välimuse. Spetsialist eemaldab täielikult või osaliselt võra peamised oksad, vanad oksad ja võrsed. Okstel asuvad pungad, millest suvel kasvavad uued oksad. Selle tulemusena moodustub tihe kroon.
Arboristid harvendavad oksi, mille tulemuseks on puu noorenemine.

Ohtlike puude langetamine

Aja jooksul puud vananevad, hakkavad mädanema ja kujutavad endast potentsiaalset ohtu inimeste elule ja varale. Ettevõtte töötajad korraldavad ohtlike puude langetamist kehtivate reeglite kohaselt:

 • tehakse tüve tugevuse ja kvaliteedi diagnostikat;
 • hinnatakse riski töötaja elule ja tellija varale;
 • ohtlik ala piiratakse, et vältida okste kukkumist inimese peale
 • enne tööde tegemist võetakse arvesse elektriliinide paiknemist;
 • töötsoonist eemaldatakse kõik kõrvaline.

Enne ohtlike puude langetamist uurivad Green Landi spetsialistid puud, tüve kallet, pragude olemasolu, tööpiirkonna pindala ja sellele ligipääsu. Kõigi tegurite uurimine võimaldab otsustada, millise meetodiga puud langetada.

 • tervikuna - puu tõmmatakse pärast langetamist vajalikku kohta;
 • osade kaupa – tüve osad ja oksad lastakse pärast läbisaagimist maapinnale köite abil;
 • tõstuki abil - meetodit kasutatakse juhtudel, kui puu on üsna halvas seisus ja kujutab endast arboristile ohtu.
Arborist ronib puu otsa. Arborist ronib puu otsa, et lõigata ohtlikku puud. Ohtlike puude langetamine

Green Landi spetsialistid annavad tehtud tööde kohta garantii. Võite olla kindel, et säilitate oma vara ega riski millegagi. Meie ettevõte pakub puude hoolduse ja langetamise kõrgetasemelist teenust. Spetsialistid tulevad kohapeale ja kaaluvad kõiki võimalikke riske ja takistusi, misjärel arvutatakse tööde maksumus ja sõlmitakse leping. Me ei valmista oma klientidele pettumust, vaid pakume kõrgetasemelist teenust. Meie hinnad üllatavad meeldivalt ka kõige nõudlikumat klienti.